Sognepræster:

Inge Klarlund Bach - ikb@km.dk- Tlf. 20 56 36 56 - Sikker mail
Sidsel Keibel Blom -  
sikb@km.dk  - Tlf. 21 46 78 31 - Sikker mail

Gudstjenester

Kirkekontor

Østergade 29A, 6650 Brørup
tlf. 75 38 12 62 Tirsdag og fredag fra kl. 9 - 12.

Konfirmation

Konfirmandindskrivning og forklaringsgudstjeneste

Tirsdag den 27. august kl. 19.00 i Johanneskirken er der indskrivningsgudstjeneste for de nye konfirmander fra Brørup Skole. Undervejs forklares der hvad de enkelte led i gudstjenesten betyder, gudstjenestens opbygning, hvorfor vi rejser os osv. Gudstjenesten er for alle, ikke kun konfirmander og deres familier.
Efter gudstjenesten holdes der møde med konfirmander og forældre i konfirmandstuen.

For Gjerndrup Friskole: Konfirmandundervisning begynder torsdag den 3.oktober kl. 14.30-16.00.
Derefter opstartsmøde for konfirmander og forældre kl. 16.00-17.30

TILMELDING

Fra 1. april og frem til 30. september 2019 kan I tilmelde jeres barn til konfirmations forberedelse og efterfølgende konfirmation den 17. maj 2020 i Brørup gl. Kirke for børn som går i Gjerndrup Friskole. Kristi Himmelfartsdag den 21. maj 2020 i Johanneskirken og den 21. maj i Brørup gl. Kirke. De sidste 2 datoer vælges frit i mellem.

Læs meget mere under konfirmation

Gudstjenester på Lundtoft

5. sept. kl.10.00 - IKB Demensgudstjeneste i Johanneskirken; Inge Bach, Hanne Albinus. Skubbere og evt. kirketjeneste.

Familie og pårørende er også altid velkomne til plejehjemsgudstjenesterne.

- læs mere under "det sker "

Sommermøde

med Erik Sommer d. 1. september kl. 15.00 i konfirmandstuen
Gudstjeneste kl. 14.00 i Johanneskirken

- læs mere under "det sker "

Koncert 12. 9. 2019 kl. 19.00 i Johanneskirken

’COHEN I KIRKEN’ torsdag den 12. september 2019 kl. 19.00 i Johanneskirken, Østergade 21, Brørup

 - læs mere under "det sker "

Pizzagudstjenester – om torsdagen

Vi starter op med pizzagudstjenester igen torsdag den 19. september og den 21. november. Begge dage fra kl. 17.00 til kl. 18.30.

Sikker formular

Sikker mail - formularløsning

Når en borger skal sende noget til præst, menighedsråd eller kirkekontor, som indeholder personfølsomme oplysninger, skal vedkommende bruge sikker formular.

Læs mere   Nyhedsbrev-om-sikker-post.pdf

Musikgudstjeneste i Johanneskirken afholdt 16. 6.19

Musik- og sommergudstjeneste i Johanneskirken. Et vellykket samarbejde mellem Holstedskirkenes ungdomskor og Brørup pigekor

Menighedsråds Referater

Medlem af folkekirken

Medlem af folkekirken – hvilken betydning har det?  Pil læs mere

 

© Webdesign: BS