Det sker i Brørup sogn

Krybbespil 21. dec kl 17 - forpremiere

Igen i år vil en 4. klasse fra Brørupskolen opføre krybbespil for alle skolens elever til juleafslutningen den 22.december.
Det er organist i Folding, Lene Bordorff, der samarbejder med skolen om krybbespillet.

I år har alle interesserede mulighed for at komme til forpremiere torsdag den 21. december kl. 17 i Johanneskirken.

Kirkebio

Sognene i Brørup, Lindknud og Hovborg præsenterer

Kirkebio – Film med stof til eftertanke

 I år vises fem udvalgte film under temaet

FOR-ANDRE

Efter adskillige arrangementer og events er der vist ingen tvivl om, at 2017 er det store jubilæumsår for reformationen, og derfor vil filmen om Martin Luther også være udgangspunkt for vinterens videre tema, om hvordan vi i større og mindre grad forandrer og reformerer hinanden og vore omgivelser.

Læs mere i folderen kirkebio-folder_17-18.pdf

Mandag den 8. januar 2018 kl. 19.00: A thousand times good night (2013)

Mandag den 5. februar 2018 kl. 19.00: Mancherster by the sea (2016)

Kirkebio afholdes i Brørup Bio. Inden film-fremvisningen vil være et kort oplæg i relation til dagens film, og efter forestillingen vil der være et debatforum med mulighed for at drøfte aftenens film. Billetter til kirkebio købes i biografen umiddelbart før forestillingerne, og prisen er 50 kr. pr. forestilling.

Læsekredsen mødes ca. 1 gang om måneden og drøfter en bog.

Det bliver tirsdage kl. 15.30 – 17.30 flg. datoer: 16.1., 20.2., 20.3. og 17.4.2018

Lissi Lorentsen, Byagervej, er tovholder.
Tilmelding snarest til Anna Marie Erbs.

Foredrag ”På en måde skal vi dø”

 

Onsdag den 10. januar 2018 kl. 19.00 kommer sygehuspræst Lotte Blicher Mørk til Brørup, hvor hun i samarbejde mellem Brørup bibliotek og Brørup sogns menighedsråd holder foredrag under overskriften:

”På en måde skal vi dø”.

Spørgsmålet er bare hvordan. For de fleste er det en angstprovokerende tanke, fordi døden er så fremmedartet og ukendt. Mange taler om døden som vor tids store tabu, fordi den konfronterer os med den ultimative magtesløshed. En magtesløshed, der er svær at kapere i en tid, hvor vi er vant til at have kontrol over tingene og til selv at kunne handle os ud af det meste – særligt på et hospital, der har til formål at helbrede mennesker.

I foredraget vil der blive reflekteret over disse temaer, samt hvad der sker for et menneske, når det bliver lagt ned - både i bogstavelig og overført forstand. Hvilke tanker og overvejelser gør man sig, når døden er tæt på? Og hvordan passer disse tanker ind i sundhedssystemet, der har fokus på at løse problemer? Døden er ikke et problem, vi kan løse - eller behandle os ud af. Døden er et vilkår, vi alle lever under.

Oplægget vil tage afsæt i bogen "På en måde skal vi dø", min sjælesørgeriske praksis og eksempler fra den gæstebog, der ligger i Rigshospitalets Kirke.

Foredraget er gratis og der er mulighed for at købe kaffe undervejs

Morgensang i Johanneskirken

 Velkommen til en kort morgensang hveranden fredag morgen kl. 9 i lige uger.

Vi synger tre salmer, hører søndagens evangelium og slutter af med Fadervor og velsignelse.

Efter morgensangen byder sognepræst Anna Marie Erbs på en kop kaffe og en snak i konfirmandstuen.

Udstilling i Johanneskirken

Lis Grubak, Brørup, udstiller nogle af sine værker i Johanneskirken

Hun henter inspirationen fra oplevelser på rejser og fra hverdagen. Gennem årene har hun deltaget i flere kurser hos anerkendte kunstnere, men det var en diplomuddannelse i kunstpædagogik der gav hende det endelige skub. Her fik hun et indblik i og viden om kunsten, og især malerkunstens mange genrer fangede hendes interesse.

Kalender

Kirketjenesten

- en ledsagerordning ved gudstjenester på Lundtoft -

KlokkerI der er blevet etableret en frivillig ledsagerordning – kirketjenesten - ved gudstjenesterne på Lundtoft.

Ordningen består af en gruppe frivillige hjælpere, der kommer og deltager i den månedlige gudstjeneste. Kirketjenestens opgave er, at deltage i gudstjeneste med salmesang og nærvær, samt at hjælpe med altergang, opslag i salmebøger og hvad der ellers måtte være af praktiske gøremål i forbindelse med gudstjenesten.

Efter gudstjenesten deltager beboere såvel som frivillige i kaffen, hvor der er plads til socialt samvær.

Skulle der være nogle spørgsmål vedrørende ledsagerordningen er man velkommen til at kontakte:

Koordinator, Elisabeth Hansen:
tlf. 75 38 84 07 eller på e-mail: jeh@nrdc.dk

Koordinator, Aage Storm:
tlf. 75 38 92 60 eller på e-mail: aagestorm@bbsyd.dk

Sognepræst Helle Nørby Jensen:
tlf. 75 38 80 31 eller på e-mail: henj@km.dk

Sitemap-ikon

Kontaktinfo
Ansatte

Præsterne
Kirkebil
 
Det sker
Arrangementer
Babysalmesang
Plejehjemsgudstj
Kor
Kor i Brørup
 
Fra vugge til grav
Fødsel og barnedåb
Medlem af folkekirken
Vielse
Dødsfald
Konfirmand
Tilmeldingsskema
Konfirmation
sdatoer
Fotos
 
Kirkerne
Adresser og fotos
Sognegrænsen
Brørup gl kirkes historie
Johanneskirkens historie
Kirkegårdene
Takstblad-broerup-2017
Vedtægter Brørup gl. Kirke
Vedtægter  Johannes Kirken
Find gravstedet
Granpynt Brørup Kirke
Granpynt Johs. kirken
Menighedsråd
Brørup menighedsråd
Menighedsråds referater
 
Fotos
Galleri
 
Andet
Links
Vejledning til hjemmesiden
© Webdesign: BS