Det sker i Brørup sogn

Pizzagudstjenese

Pizza-Gudstjeneste for børnefamilier

Den  27.okt. og 1.dec. 2017

I efteråret arrangeres igen Pizzagudstjenester for alle småbørnsfamilier. 

 Kl. 17.00 mødes vi Johanneskirken til en kort gudstjeneste i børnehøjde, hvor der er plads til børn og rum for aktivitet, - og ikke mindst vil kirke-kaninen Jack (ført af Hanne Grove) være med og stille finurlige spørgsmål til præsten. Derefter går vi i sognegården og får pizza og saft, - og der er en kop kaffe/the. 

Vi slutter kl. 18.45 præcis, så der er tid til at komme hjem til Disney-show.

Arrangementet er gratis
Sognepræst Inge Bach

Udstilling i Johanneskirken

Lis Grubak, Brørup, udstiller nogle af sine værker i Johanneskirken fra søndag den 29. oktober.

Hun henter inspirationen fra oplevelser på rejser og fra hverdagen. Gennem årene har hun deltaget i flere kurser hos anerkendte kunstnere, men det var en diplomuddannelse i kunstpædagogik der gav hende det endelige skub. Her fik hun et indblik i og viden om kunsten, og især malerkunstens mange genrer fangede hendes interesse.

Ved ferniseringen gudstjenesten den 29. oktober fortæller hun mere om sine værker.

Syng for livet.

”Syng for livet” – sangaftner i efteråret 17

Nu forsætter vi anden runde af årets fællessangsaftner i Brørup sidste tirsdag i hver måned til og med november

Tirsdag d. 31. 10.  kl. 19.00 i Johanneskirken i Brørup:

Sangaftenen afholdes i tilknytning til en særlig reformations -aftengudstjeneste i kirken

Tirsdag d. 28. 11. kl. 19.00 i konfirmandstuen i Brørup

Kirkebio

FOR-ANDRE

Mandag den 4. december, mandag den 8. januar og mandag den 5. februar.

Efter adskillige arrangementer er der vist ingen tvivl om, at 2017 er det store jubilæumsår for reformationen. Denne begivenhed vil også præge årets Kirkebio, hvor det overordnede tema bliver FOR-ANDRE.

Sæsonens første film i år bliver en gratis gentagelse – nemlig den biografiske film om Martin Luther ”Luther” – der vises i Brørup Bio mandag den 23. oktober 2017 kl. 19.00. Luther-filmen vil dels skildre hvem den tyske munk Martin Luther egentlig var, og dels være udgangspunkt for vinterens videre tema, om hvordan vi i større og mindre grad forandrer og reformerer hinanden og vore omgivelser.

Det fulde program for Kirkebio vil snarest kunne findes på hjemmesiden.

Har du lyst til at læse bøger og dele dem andre 2018?

Efter nytår får du mulighed for at mødes med andre læseglade i konfirmandstuen ved Johanneskirken.

Læsekredsen mødes ca. 1 gang om måneden og drøfter en bog.

Det bliver tirsdage kl. 15.30 – 17.30 flg. datoer: 16.1., 20.2., 20.3. og 17.4.2018

Lissi Lorentsen, Byagervej, er tovholder.

Tilmelding snarest til Anna Marie Erbs.

Morgensang i Johanneskirken

 Velkommen til en kort morgensang hveranden fredag morgen kl. 9 i lige uger.

Vi synger tre salmer, hører søndagens evangelium og slutter af med Fadervor og velsignelse.

Morgensang
Liv Meinhardt, Niels Holger Hansen og provst Anne Marie Erbst ved morgensangen i Johanneskirken fredag morgen. Foto: Steen Rasmussen

NETVÆRK - Fredagscafeen kl 9.30 i lige uger

Der er opstået et helt nyt ord i sproget for det, vi gør, når vi går på Facebook, Linked’in eller en af de andre platforme på world wide web. Vi netværker. Det betyder, at vi hele tiden udvider den kreds af mennesker, vi er i jævnlig kontakt med. På internettet bliver vi venner eller følgere, og det giver os en fornemmelse af at være blandt venner. Vi kan følge hinandens liv på afstand og konstant. Og bliver vi trætte, kan vi bare holde en pause eller slette vores profiler.

Anderledes er det at netværke der, hvor vi bor og har vores daglige liv. 35% af alle husstande i Brørup består af én person. Det er mere end en tredjedel. Dertil kommer, at 6% af alle husstande består af én voksen med barn/børn. Der er med andre ord rigtig mange, der bor alene i Brørup.

Kirken har altid været med til at skabe netværk mellem mennesker. I kirken mødes folk, som ellers aldrig ville have fundet hinanden, og nye netværk opstår. Siden de første menigheder opstod, har der været særlig opmærksomhed på enlige. Derfor har enlige i særlig grad følt sig velkomne i kirkens fællesskab.

Nu skaber vi i Brørup sogn mulighed for, at du kan netværke her hvor du bor.

Fredagscafeen ved Johanneskirken indbyder alle enlige/solister til en times tid i godt selskab fredage i lige uger  kl. 9.30, umiddelbart efter morgensangen.

I cafeen kan der opstå nye netværk om f.eks. gåture, sorggruppe, fællesspisning, biografture, litteraturkreds, rejser m.m. Cafeen holder til i konfirmandstuen.

Vel mødt!
Anna Marie Erbs

Kalender

Kirketjenesten

- en ledsagerordning ved gudstjenester på Lundtoft -

KlokkerI der er blevet etableret en frivillig ledsagerordning – kirketjenesten - ved gudstjenesterne på Lundtoft.

Ordningen består af en gruppe frivillige hjælpere, der kommer og deltager i den månedlige gudstjeneste. Kirketjenestens opgave er, at deltage i gudstjeneste med salmesang og nærvær, samt at hjælpe med altergang, opslag i salmebøger og hvad der ellers måtte være af praktiske gøremål i forbindelse med gudstjenesten.

Efter gudstjenesten deltager beboere såvel som frivillige i kaffen, hvor der er plads til socialt samvær.

Skulle der være nogle spørgsmål vedrørende ledsagerordningen er man velkommen til at kontakte:

Koordinator, Elisabeth Hansen:
tlf. 75 38 84 07 eller på e-mail: jeh@nrdc.dk

Koordinator, Aage Storm:
tlf. 75 38 92 60 eller på e-mail: aagestorm@bbsyd.dk

Sognepræst Helle Nørby Jensen:
tlf. 75 38 80 31 eller på e-mail: henj@km.dk

Sitemap-ikon

Kontaktinfo
Ansatte

Præsterne
Kirkebil
 
Det sker
Arrangementer
Babysalmesang
Plejehjemsgudstj
Kor
Kor i Brørup
 
Fra vugge til grav
Fødsel og barnedåb
Medlem af folkekirken
Vielse
Dødsfald
Konfirmand
Tilmeldingsskema
Konfirmation
sdatoer
Fotos
 
Kirkerne
Adresser og fotos
Sognegrænsen
Brørup gl kirkes historie
Johanneskirkens historie
Kirkegårdene
Takstblad-broerup-2017
Vedtægter Brørup gl. Kirke
Vedtægter  Johannes Kirken
Find gravstedet
Granpynt Brørup Kirke
Granpynt Johs. kirken
Menighedsråd
Brørup menighedsråd
Menighedsråds referater
 
Fotos
Galleri
 
Andet
Links
Vejledning til hjemmesiden
© Webdesign: BS