Det sker i Brørup sogn

Gospelgudstjeneste

Kom til Gospelgudstjeneste i Præstegårdshaven i Brørup

Søndag den 13. august 2017 kl. 15

Haven er åben fra kl. 14 og menighedsrådet tilbyder forfriskninger.
Tag en stol eller et tæppe med.

 

NORTHERLY er en vokal trio bestående af sangerinderne Maria Norby, Caroline Møller og Johanna Løhde. Ved eftermiddagens Gudtjeneste vil trioen lede os i gospelmusikkens verden. Med stort nærvær og indlevelse vil trioen, der akkompagneres af Rasmus Løhde, forsøge at give lytterne en anderledes og hjertevarm oplevelse.

Pizzagudstjenese

Kom til Pizzagudstjeneste i Johanneskirken

I efteråret indbyder vi igen til gudstjeneste i børnehøjde og efterfølgende pizzaspisning i konfirmandstuen. Det er flg. fredage: 18.8., 22.9., 27.10. og 24.11. kl. 17.

Morgensang i Johanneskirken

 Velkommen til en kort morgensang hveranden fredag morgen kl. 9 i lige uger.

Vi synger tre salmer, hører søndagens evangelium og slutter af med Fadervor og velsignelse.

Morgensang
Liv Meinhardt, Niels Holger Hansen og provst Anne Marie Erbst ved morgensangen i Johanneskirken fredag morgen. Foto: Steen Rasmussen

NETVÆRK - Fredagscafeen kl 9.30 i lige uger

Der er opstået et helt nyt ord i sproget for det, vi gør, når vi går på Facebook, Linked’in eller en af de andre platforme på world wide web. Vi netværker. Det betyder, at vi hele tiden udvider den kreds af mennesker, vi er i jævnlig kontakt med. På internettet bliver vi venner eller følgere, og det giver os en fornemmelse af at være blandt venner. Vi kan følge hinandens liv på afstand og konstant. Og bliver vi trætte, kan vi bare holde en pause eller slette vores profiler.

Anderledes er det at netværke der, hvor vi bor og har vores daglige liv. 35% af alle husstande i Brørup består af én person. Det er mere end en tredjedel. Dertil kommer, at 6% af alle husstande består af én voksen med barn/børn. Der er med andre ord rigtig mange, der bor alene i Brørup.

Kirken har altid været med til at skabe netværk mellem mennesker. I kirken mødes folk, som ellers aldrig ville have fundet hinanden, og nye netværk opstår. Siden de første menigheder opstod, har der været særlig opmærksomhed på enlige. Derfor har enlige i særlig grad følt sig velkomne i kirkens fællesskab.

Nu skaber vi i Brørup sogn mulighed for, at du kan netværke her hvor du bor.

Fredagscafeen ved Johanneskirken indbyder alle enlige/solister til en times tid i godt selskab fredage i lige uger  kl. 9.30, umiddelbart efter morgensangen.

I cafeen kan der opstå nye netværk om f.eks. gåture, sorggruppe, fællesspisning, biografture, litteraturkreds, rejser m.m. Cafeen holder til i konfirmandstuen.

Vel mødt!
Anna Marie Erbs

Luther by night 8. sep.kl. 17.00 til 21.00

Menighedsrådene i Brørup Sogn, Folding og Malt sogne, Handelsstandsforeningen i Brørup, Nørbølling dilettant forening og mange flere aktører er ved at arrangerer et " By Night " arrangement i Brørup By.

Arrangementet finder sted fredag den 8. september kl. 17.00 til 21.00.
Temaet er Luther og reformationen.

Byen forvandles til middelaldermarked, alle butikker holder åbnet, der vil være musik og mad på tovet, en slags skattejagt, folkedans, sangkor og gadeteater.
Det er ikke til at vide hvad der sker når munke, ulykkelige præster, og pestramte koner fra Folding blander sig i gadebilledet.

Til lejligheden Luther By Night har man mulighed for at medvirke i en af de 3 kor som synger 3 - 4 sange samt fællessang til Luther by Night arrangementet i Brørup.

Brørup Sogn, Folding / Malt Sogn, Motetkoret i Holsted medvirker denne aften.

Tilmelding til et af korene kan ske til Vibeke Lyngby, 2149 5985

Frivillige til kor i Brørup skal regne med tre øvegange tirsdage ( d. 22.8 d. 29.8 d.5.9 ) - alle aftner fra kl. 19.00 - 20.30 i konfirmandstuen.

Vel mødt til alle sangglade , der kunne tænke sig at medvirke til sang på torvet i Brørup.
Hanne Albinus glæder sig til kor samarbejdet.

Torsdag den 10 august afholdes der et møde for alle frivillige aktører til Luther - arrangement ( 8. sept. ) i konfirmandstuen i Brørup.

Vel mødt til alle sangglade, der kunne tænke sig at medvirke til sang på torvet.

Forklaringsgudstjeneste i Johanneskirken

Hvad er en forklaringsgudstjeneste?

Den 12. september kl. 19 er der forklaringsgudstjeneste i Johanneskirken. Undervejs i gudstjenesten forklarer den ene af præsterne, hvad den anden gør. Menigheden får en række nyttige og opklarende informationer om gudstjenestens opbygning, tekst og salmevalg og meget mere.

Det er i første række de kommende konfirmander, der er inviteret sammen med deres forældre, men alle er velkomne til at deltage i en lidt anderledes gudstjeneste.

Kalender

Kirketjenesten

- en ledsagerordning ved gudstjenester på Lundtoft -

KlokkerI der er blevet etableret en frivillig ledsagerordning – kirketjenesten - ved gudstjenesterne på Lundtoft.

Ordningen består af en gruppe frivillige hjælpere, der kommer og deltager i den månedlige gudstjeneste. Kirketjenestens opgave er, at deltage i gudstjeneste med salmesang og nærvær, samt at hjælpe med altergang, opslag i salmebøger og hvad der ellers måtte være af praktiske gøremål i forbindelse med gudstjenesten.

Efter gudstjenesten deltager beboere såvel som frivillige i kaffen, hvor der er plads til socialt samvær.

Skulle der være nogle spørgsmål vedrørende ledsagerordningen er man velkommen til at kontakte:

Koordinator, Elisabeth Hansen:
tlf. 75 38 84 07 eller på e-mail: jeh@nrdc.dk

Koordinator, Aage Storm:
tlf. 75 38 92 60 eller på e-mail: aagestorm@bbsyd.dk

Sognepræst Helle Nørby Jensen:
tlf. 75 38 80 31 eller på e-mail: henj@km.dk

 

 

Sitemap-ikon

Kontaktinfo
Ansatte

Præsterne
Kirkebil
 
Det sker
Arrangementer
Babysalmesang
Plejehjemsgudstj
Kor
Kor i Brørup
 
Fra vugge til grav
Fødsel og barnedåb
Medlem af folkekirken
Vielse
Dødsfald
Konfirmand
Tilmeldingsskema
Konfirmation
sdatoer
Fotos
 
Kirkerne
Adresser og fotos
Sognegrænsen
Brørup gl kirkes historie
Johanneskirkens historie
Kirkegårdene
Takstblad-broerup-2017
Vedtægter Brørup gl. Kirke
Vedtægter  Johannes Kirken
Find gravstedet
Granpynt Brørup Kirke
Granpynt Johs. kirken
Menighedsråd
Brørup menighedsråd
Menighedsråds referater
 
Fotos
Galleri
 
Andet
Links
Vejledning til hjemmesiden
© Webdesign: BS