Fødsel og dåb

Fødsel

Det meste klares nu digitalt.

Ved fødsel får vi automatisk besked fra sygehuset. Er I gift og er dansk registrerede, skal der ikke foretages mere.

Du skal kun anmelde dit barns fødsel selv:

- Hvis du bor uden for Sønderjylland, og der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.
- Hvis du bor i Sønderjylland og har født hjemme (ikke på et hospital).

Du kan anmelde fødslen på blanketten 'Fødselsanmeldelse på Borger.dk. Her kan du også læser mere om fødselsregistreringen.
Fødslen kan ikke anmeldes med Nem ID. Dette gælder, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej. Blanketten skal afleveres til bopælssognet.

Fælles forældremyndighed

Er I ikke gift, skal der udfyldes en Omsorgs- og ansvarserklæring, som registrerer faderen og giver jer fælles forældremyndighed.
Formularen skal udfyldes og sendes digitalt på Borger.dk med digital signatur fra begge forældre senest 14 dage efter fødslen.

 

Dåb

Dåb aftales med præsten, der aflægger forældrene et besøg forud for dåben, hvor forældrene og præsten kan tale om dåbens indhold og det praktiske forløb af handlingen. Til dåben skal der være mindst to og højst fem faddere (dåbsvidner). En fadder skal være døbt med den kristne dåb og være over konfirmationsalderen.

Lørdagsdåb

Dåb foregår almindeligvis ved en almindelig gudstjeneste om søndagen i en af sognets kirker. Det sker bl.a. ud fra den begrundelse, at man ved dåben døbes ind i det kristne fællesskab og derfor er det naturligt, at menigheden er til stede ved dåben, som det konkrete kristne fællesskab, som kan tage imod dåbsbarnet og byde det velkommen og samtidig er menigheden vidner til dåben. Desuden ønsker vi, at der ved vores gudstjenester er plads og rum til alle – både børn og voksne – hvorfor det kun er en glæde, når der er dåb.

Skulle der være et særligt ønske og behov for dåb på en lørdag, er der mulighed for det den første lørdag i marts og den første lørdag i oktober. En lørdagsdåb er en kort gudstjeneste med salmer, læsninger fra Bibelen og en kort prædiken med dåben som tema.

Foto af Døbefonten i Johanneskirken

 

 

 

Sitemap-ikon

Kontaktinfo
Ansatte

Præsterne
Kirkebil
 
Det sker
Arrangementer
Babysalmesang
Plejehjemsgudstj
Kor
Kor i Brørup
 
Fra vugge til grav
Fødsel og barnedåb
Medlem af folkekirken
Vielse
Dødsfald
Konfirmand
Tilmeldingsskema
Konfirmation
sdatoer
Fotos
 
Kirkerne
Adresser og fotos
Sognegrænsen
Brørup gl kirkes historie
Johanneskirkens historie
Kirkegårdene
Takstblad-broerup-2017
Vedtægter Brørup gl. Kirke
Vedtægter  Johannes Kirken
Find gravstedet
Granpynt Brørup Kirke
Granpynt Johs. kirken
Menighedsråd
Brørup menighedsråd
Menighedsråds referater
 
Fotos
Galleri
 
Andet
Links
Vejledning til hjemmesiden
© Webdesign: BS