Medlem af folkekirken

Medlem af folkekirken – hvilken betydning har det?

Det er sjældent, at man i kirkedøren bliver bedt om at fremvise sit medlemsbevis, men med et dalende medlemstal i folkekirken er det alligevel som om, at spørgsmålet om medlemskabets betydning bliver stadig mere presserende. Og hvad enten man er flittig kirkegænger eller kun sjældent benytter sig af kirken og dens mange tilbud, så rummer et medlemskab af folkekirken også forskellige rettigheder.

Det er sådan, at enhver der bliver døbt automatisk bliver medlem af folkekirken, hvilket også betyder, at man ikke kan være medlem af folkekirken uden at være døbt. De fleste bliver døbt som spæde eller i konfirmationsalderen, men det er også muligt at blive døbt senere i livet.

Af forskellige grunde er der i disse år en del, der enten fravælger dåben eller på et senere tidspunkt vælger at melde sig ud af folkekirken. Det kan blandt andet skyldes økonomi, forskellige holdninger og synspunkter eller trosmæssige uoverensstemmelser, men uanset hvilken årsag der ligger til grund for at vælge folkekirken fra, så har dette valg også nogle konsekvenser.

For melder man sig ud af folkekirken, har man ikke ret til de samme kirkelige handlinger, som dem, der er medlemmer. Man kan eksempelvis kun blive viet i kirken, hvis mindst den ene del af brudeparret er medlem, og man kan normalt kun blive begravet med deltagelse af en præst, hvis man er medlem af folkekirken, når man dør. Ligesom taksterne for gravsteder m.v. ved de fleste kirkegårde er væsentlig højere for ikke-medlemmer end for medlemmer (disse forskellige takster kan oplyses hos kirkens graver).

Endelig er det kun folkekirkens medlemmer, der har ret til at opstille og stemme til menighedsrådsvalg.

Så inden man kritisk forholder sig til sit medlemskab af folkekirken, bør man altid, hvis det på nogen måde er muligt, drøfte disse konsekvenser med sine nærmeste, da det ved dødsfald letter situationen for alle parter. Ligesom sognets præster naturligvis også altid står til rådighed for en samtale omkring medlemsskabet af folkekirken.

Menighedsrådet

 

Indgang til kirken

Sitemap-ikon

Kontaktinfo
Ansatte

Præsterne
Kirkebil
 
Det sker
Arrangementer
Syng for livet
Babysalmesang
Plejehjemsgudstj
Kor
Kor i Brørup
 
Fra vugge til grav
Fødsel og barnedåb
Medlem af folkekirken
Vielse
Dødsfald
Konfirmand
Minikonfirmand
Tilmeldingsskema
Konfirmation
sdatoer
Fotos
 
Kirkerne
Adresser og fotos
Sognegrænsen
Brørup gl kirkes historie
Johanneskirkens historie
Kirkegårdene
Takstblad-broerup
Vedtægter Brørup gl. Kirke
Vedtægter  Johannes Kirken
Find gravstedet
Granpynt Brørup Kirke
Granpynt Johs. kirken
Menighedsråd
Brørup menighedsråd
Menighedsråds referater
 
Andet
Galleri
Links
© Webdesign: BS