Brørup sogns Menighedsråd

Valg til menighedsrådet

Der skal i dette efterår afholdes valg til Brørup sogns menighedsråd, idet Brørup Sogn har valgt 2 –årig valgperioder. Der skal vælges 8 medlemmer.

I perioden den 25. september kl. 19.00 til og med den 2. oktober kl. 19.00 kan der indleveres kandidatlister til Hanne Hjortskov Larsen og Kirsten Scheel. Hvis der den 2. oktober kl. 19.00 kun er indleveret én gyldig kandidatliste, aflyses afstemningen, og listens kandidater er valgt. Hvis der kommer flere lister, skal der afholdes afstemning mellem listerne den 13.  november 2018.

Der holdes orienteringsmøde den 13. september 2018 i konfirmandstuen, Østergade 21, Brørup kl.19.00.

Evt. I forlængelse af orienteringsmødet vil der blive holdt et opstillingsmøde, hvor der er mulighed for at opstille en fælles liste, hvis de fremmødte ønsker dette.

Alle er hjertelige velkomne.

Menighedsrådet

Har konstitueret sig således 23. nov 2017:

Formand

Hanne Hjortskov Larsen
Damgårdvej 1
6650  Brørup
Tlf. 7538 1158 eller 6160 8089 
E-mail: hdhl@live.dk

Næstformand:

Gjerluf Hansen

Kirkeværge:

Gjerluf Hansen

Kasserer:

Tage Nielsen

Sekretær:

Anny Uldall Eriksen

Kontaktperson:

Inga Esager

Bygningskyndig:

Tage Nielsen

Kirke og kirkegårdsudvalg:

Anny Uldall Eriksen,
Kirsten Scheel,
Hanne Hjortskov Larsen
Søren Uhre-Olsen
 

Valgbestyrelse:

Kirsten Scheel - formand
Anny Uldall Eriksen,
Vibeke Lyngby
 

Menighedsrådsmøder 2018

Torsdag den 22. februar kl. 19.00
Torsdag den 22. marts kl. 19.00
Tirsdag den 3. april kl. 19.00
Torsdag den 31. maj kl. 19.00
Torsdag den 28. juni kl. 19.00
Torsdag den 23. august kl. 19.00
Torsdag den 27. september kl. 19.00
Torsdag den 25. oktober kl. 19.00
Torsdag den 15. november kl. 19.00 - konstituering

Bomærke Brørup gl. Kirke

Bomærke  Johanneskirken

Sitemap-ikon

Kontaktinfo
Ansatte

Præsterne
Kirkebil
 
Det sker
Arrangementer
Babysalmesang
Plejehjemsgudstj
Kor
Kor i Brørup
 
Fra vugge til grav
Fødsel og barnedåb
Medlem af folkekirken
Vielse
Dødsfald
Konfirmand
Tilmeldingsskema
Konfirmation
sdatoer
Fotos
 
Kirkerne
Adresser og fotos
Sognegrænsen
Brørup gl kirkes historie
Johanneskirkens historie
Kirkegårdene
Takstblad-broerup-2017
Vedtægter Brørup gl. Kirke
Vedtægter  Johannes Kirken
Find gravstedet
Granpynt Brørup Kirke
Granpynt Johs. kirken
Menighedsråd
Brørup menighedsråd
Menighedsråds referater
 
Fotos
Galleri
 
Andet
Links
Vejledning til hjemmesiden
© Webdesign: BS