Præsterne - præsentation

Inge Klarlund Bach - Email:  ikb@km.dk - Tlf. 20 56 36 56
Konstitueret sognepræst Sidsel Keibel Blom.

Kirkebogsførende præst og begravelsesmyndighed

Inge Klarlund BachInge Klarlund Bach
Østergade 21,
6650 Brørup

Tlf. 20 56 36 56

Email  ikb@km.dk

For at få adgang til at sende krypteret mail til sognepræsten skal man logge ind på kirkenettet med NemID.
Hermed er alle data sikrede undervejs på internettet:

Sikker mail Inge Klarlund Bach

Faste Træffetider - og ellers efter aftale:
Onsdage  kl. 09.30-11.00
Torsdage kl. 15.30-17.0
Fri mandage

Pinse

Ethvert folkeslag på jorden har sine fester.

I vores kultur kender vi mange af de jødiske fester, for de er ofte forudsætningen for vores kristne fester; det gælder både Påske og Pinse.

Jøderne fejrede Påske til minde om udfrielsen af Ægypten - og de fejrede Pinse til minde om, at Moses på bjerget Sinai får de to stentavler med de ti bud på – også kaldet sinaipagten: Guds hellige lov.

Når vi fejrer Pinse, så er det også for at mindes en stor begivenhed i vores kristne tros historie: nemlig Helligåndens komme – og dermed den kristne kirkes grundlæggelse.

Pinse er Helligåndens fest. Det er en fest, som minder os om, at vores verden er et sted, hvor "Det ånder himmelsk over støvet" - for nu at tale med Grundtvigs store pinsesalme. At vores liv, og vores verden er mere end det, som det blotte øje kan se.                      Og Helligånden er livet i Gud. Talsmanden, som vi også kalder Helligånden - det er Guds liv og kraft, der taler til os og i os - i vores hjerter. Fordi Gud ville det sådan, har vi hans lyslevende og nyskabende ånd i vores verden. Eller som det hedder i evangeliet til Pinse: Gud har udgydt sin Ånd i vore hjerter.                     

Men Guds ord er ikke desto mindre de kraftfuldeste ord i vores verden og i vores liv:

de skaber hvad de nævner. Guds kærlighed til os er med andre ord så stærk, at den har magt og kraft til at nyskabe og genskabe vort liv. Guds Ånd har magt og kraft til at puste liv i vores sjæls gløder og få os til at brænde og lyse for os selv og for hinanden - PÅ TRODS af den modgang og smerte vi møder på vores livsvej. For den møder vi alle, på hver sin måde, - men den vil aldrig kunne kue og ødelægge os, så længe Guds kærligheds ånd er i vor verden. Og det er den!

Guds hellige lov er ikke længere kun skrevet i sten – med pinsens under er den skrevet i vore hjerter, hvor den gør sin gerning med os, og gør os levende igen.    

                             God pinse til jer alle!  Hilsen sognepræst Inge Klarlund Bach

 

Præsentation 2018

Det er en stor glæde for mig, at kunne repræsentere mig som Brørups nye sognepræst. Jeg er 55 år og gift med sognepræst i Skodborg, Kim Bach. Sammen har vi 4 drenge i alderen 14-22 år. Jeg har været præst mange forskellige steder, siden jeg blev ordineret i 1993 i Århus Domkirke.

Jeg befinder mig rigtig godt i Brørup, så jeg glæder mig til at møde byens borgere, og jeg glæder mig til samarbejdet med menighedsrådet, kollegaer og de ansatte ved kirkerne - med henblik på at Johanneskirken og Brørup gl. kirke fortsat må være en givende og naturlig del af Brørup-borgernes liv.

Jeg bliver boende i Skodborg, men vil være at træffe i præstekontoret, Østergade 21.

Venlig hilsen
Inge Klarlund Bach

Bistandspræst - Konstitueret sognepræst

Sidsel Keibel Blom

Tlf. 21 46 78 31

sikb@km.dk

For at få adgang til at sende krypteret mail til sognepræsten skal man logge ind på kirkenettet med NemID.
Hermed er alle data sikrede undervejs på internettet:

Sikker mail til Sidsels Kleibel Blom

Træffetid: mandag – torsdag efter aftale

Konstitueret sognepræst Sidsel Keibel Blom er ansat som vikar for Helle Nørby Jensen.
Vi byder hermed Sidsel Keibel Blom velkommen som bistandspræst i Brørup Sogn.

Sitemap-ikon

Kontaktinfo
Ansatte

Præsterne
Kirkebil
 
Det sker
Arrangementer
Syng for livet
Babysalmesang
Plejehjemsgudstj
Kor
Kor i Brørup
 
Fra vugge til grav
Fødsel og barnedåb
Medlem af folkekirken
Vielse
Dødsfald
Konfirmand
Minikonfirmand
Tilmeldingsskema
Konfirmation
sdatoer
Fotos
 
Kirkerne
Adresser og fotos
Sognegrænsen
Brørup gl kirkes historie
Johanneskirkens historie
Kirkegårdene
Takstblad-broerup
Vedtægter Brørup gl. Kirke
Vedtægter  Johannes Kirken
Find gravstedet
Granpynt Brørup Kirke
Granpynt Johs. kirken
Menighedsråd
Brørup menighedsråd
Menighedsråds referater
 
Andet
Galleri
Links
© Webdesign: BS