Præsterne - præsentation

Anna Marie Erbs -  Email: amer@km.dk  -  Tlf. 20 56 36 56
Helle Nørby Jensen - Email: henj@km.dk - tlf. 75 38 80 31
Inge Klarlund Bach  -  Email ikb@km.dk  - Tlf. 61 20 39 95

Kirkebogsførende præst og begravelsesmyndighed

og konstitueret provst

Sognepræst Anne Marie ErbsAnna Marie Erbs
Østergade 21,
6650 Brørup

Tlf. 20 56 36 56

Email  amer@km.dk

Fri mandage

Præsentation

Jeg voksede op i Vamdrup som den yngste af tre piger i et hjem, hvor kirkegang var en selvfølge. Som ganske ung besluttede jeg mig for at læse teologi, og det var grunden til, at jeg valgte at tage min studentereksamen fra Haderslev Katedralskole. Der var nemlig mulighed for at få en klassisksproglig studentereksamen.

Umiddelbart derefter begyndte jeg at læse teologi ved universitet i Aarhus, og efter et par år flyttede jeg til Københavns Universitet, hvorfra jeg blev kandidat i 1982.

I mellemtiden havde jeg fået to børn, og det tredje kom til, mens jeg var præst ved Tårnby Kirke på Amager. Det var travle år, for sognet var på det tidspunkt Danmarks største.

I 1991 flyttede vi tilbage til Jylland, nærmere betegnet Hinnerup, og jeg fik embede i et tresognspastorat: Grundfør - Haldum - Vitten. Det var landsogne i vækst med mange pendlere til Aarhus og mange unge familier. I den sammenhæng er præsten mere synlig, og jeg fik lært at holde taler bl.a. til høstfester og Sankt Hans.

Derfra kom jeg i 1998 til Møllevangskirken i Aarhus, en rigtig bykirke med mange aktiviteter og mange frivillige.

Fra årtusindskiftet og fem år frem uddannede jeg mig sideløbende med arbejdet som præst. Først tog jeg en diplomuddannelse i pædagogisk psykologi på DPU og siden en psykoterapeutuddannelse på DISPUK.

Det var, fordi jeg havde lyst til at bruge mine nye kompetencer, at jeg søgte en stilling på Rehabiliteringcenter for Torturofre Jylland, og slet ikke fordi jeg havde mistet lysten til at være præst. Til min overraskelse fik jeg stillingen og har de seneste syv år arbejdet i behandlingen af traumatiserede flygtninge og veteraner, først som behandlingsleder og senere som centerleder.

Nu er det tid at vende tilbage til en fast stilling og nogle gode år i folkekirken. Til det er embedet i Brørup, Lindknud og Hovborg helt perfekt. Snart flytter min mand, Jørgen, og jeg ind i præstegården, og jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet.

Anna Marie Erbs

Anna Marie Erbs - præsteindsættelse og reception

Hanne D. Hjortskov Larsen's tale ved receptionen i konfirmandstuen:

Nu er du officielt indsat i alle de 4 kirker i pastoratet!
Tillykke med dit nye præstejob, som de 3 sogne enstemmigt har kaldet dig til. Men også tillykke til de 4 kirker, menighederne omkring dem og personalet, at vi har fået dig til præst. Vi ser frem til og glæder os til samarbejdet med dig.

Da vi sidste søndag var til indsættelse og hørte provstens gode ord til dig, kom jeg til at tænke tilbage på en episode for en del år siden, hvor min søn sagde om en pige: hun er en stor pige i en lille krop- det passer på dig Anna Marie! Det har du vist i dit arbejdsliv og det viser, fornemmer og udstråler du uanset det er i handlinger i kirkerummet eller udenfor.

Ofte kan man høre om at alt det med kirken og kristendommen, det er frygtelig gammeldags og stift, der sker intet nyt der. Nu er det også en af kirkens og kristendommens store fordele at der noget der står fast i den hastige foranderlige tid og verden vi lever i. Dette til trods synes vi faktisk at der sker meget her i vores pastorat, det er stadig lidt nyt med en pastorats sammenlægning med de 3 sogne, der skal konstant tages stilling ændringer og vedligehold i bygninger, ændringer i personale, ændringer i kirkelige aktiviteter, såsom konfirmationer, vielser i det fri osv. Her i Brørup sogn har gang i flere byggerier og snart skal bygning af kapel ved Johanneskirken i gang, og hen på det nye år fylder Johanneskirken 90 år.

Så udover det faste præstearbejde med gudstjenester, dåb, konfirmander, vielser og begravelser, hvilket rigeligt  kan udfylde en præsts arbejdstid, er nok at tage fat på og deltage i.

Vi glæder os til samarbejdet og til at komme i kirken med dig som præst!

Oftest når vi er samlet enten det er i glæde eller sorg, bruger vi at tænde lys: det varmer, det lyser, det trøster, det giver feststemning. Og i alle kirkelige handlinger indgår lys, både i stager og i tekster.

Alle skal et lys at tænde og derfor får du også en velkomstgave med lys i!  Anna Marie, tak for du vil være med til at tænde lys her hos os, må Gud lyse over din gerning.

Vi synger: Skyerne gråner, og løvet falder,
DDS 733 - Højskolesangbogen 359
    

Bistandspræst

Sognepræst Helle Nørby JensenHelle Nørby Jensen
Faurskovvej 9, Lindknud
6650  Brørup

Tlf.   75 38 80 31

Email  henj@km.dk 

Fri hver fredag

Sognepræst på deltid

Inge Klarlund BachHjælpepræst i Brørup, Lindknud, Hovborg de næste 4 år.

Inge Klarlund Bach
Østergade 21,
6650 Brørup

Tlf. 61 20 39 95

Email  ikb@km.dk

Præsentation

Jeg hedder Inge Klarlund Bach, og skal være hjælpepræst i Brørup, Lindknud, Hovborg de næste 4 år, idet jeg skal assistere Anna Maria Erbs, der er konstitueret provst i denne periode.

Jeg kommer fra en delt stilling med 50% ansættelse i Holsted og 50% ansættelse i Askov, og denne stilling har jeg haft i næsten 9 år. Jeg er stadig i Askov. 
Jeg er 53 år og gift med Kim Bach, der er sognepræst i Skodborg.
Her bor vi i præstegården sammen med vores 4 drenge på 20, 18, 17 og 12 år. 

Jeg blev ordineret i Århus domkirke i 1993 mit første embede var i 93 i Enghøj kirke ved Randers, hvor jeg var i 8 år. Efter en periode som hjemmegående, arbejdede jeg som vikar rundt omkring, og har været mange steder. I alt har jeg været præst i næsten 22 år.

 Jeg glæder mig til nye udfordringer i Brørup, Lindknud og Hovborg sogne, og ser frem til at møde menighederne og samarbejdet med kolleger og ansatte ved kirkerne.

Venlig Hilsen Inge

Sitemap-ikon

Kontaktinfo
Ansatte

Præsterne
Kirkebil
 
Det sker
Arrangementer
Babysalmesang
Plejehjemsgudstj
Kor
Kor i Brørup
 
Fra vugge til grav
Fødsel og barnedåb
Medlem af folkekirken
Vielse
Dødsfald
Konfirmand
Tilmeldingsskema
Konfirmation
sdatoer
Fotos
 
Kirkerne
Adresser og fotos
Sognegrænsen
Brørup gl kirkes historie
Johanneskirkens historie
Kirkegårdene
Takstblad-broerup-2017
Vedtægter Brørup gl. Kirke
Vedtægter  Johannes Kirken
Find gravstedet
Granpynt Brørup Kirke
Granpynt Johs. kirken
Menighedsråd
Brørup menighedsråd
Menighedsråds referater
 
Fotos
Galleri
 
Andet
Links
Vejledning til hjemmesiden
© Webdesign: BS