Præsterne - præsentation

Inge Klarlund Bach - Email:  ikb@km.dk - Tlf. 20 56 36 56
Konstitueret sognepræst Sidsel Keibel Blom.

Kirkebogsførende præst og begravelsesmyndighed

Inge Klarlund BachInge Klarlund Bach
Østergade 21,
6650 Brørup

Tlf. 20 56 36 56

Email  ikb@km.dk

Faste Træffetider - og ellers efter aftale:
Onsdage  kl. 09.30-11.00
Torsdage kl. 15.30-17.0
Fri mandage

Påskemorgens lys

Der er i kristendommens fortælling - sådan som den er fortalt i kirkeårets skiftende tekster - tale om en vandring fra mørket til lyset.                                                                    

Det hele begynder midt om vinteren - i mørkets tid - og tilmed om natten, da et barn bliver født. I de første uger af kirkeårets tekster hører vi om barnet, og alt hvad der hændte dette barn. Alle disse hændelser som barnet kommer ud for er koncentreret i årets mørke tid. Men på trods af dét, fornemmer vi i teksterne, at vi er på vej mod lyset. Også selvom mørket ligesom kulminerer; det bliver tættest og mørkest, som vi hører om det Langfredag, og her vil mørket ikke rigtigt slippe taget!  Men netop som mørket forekommer os mest dystert, tæt og uigennemtrængeligt sker det, at påskemorgen lyser til os.

Derfor skal vi sætte vores lid til at han kommer til os, når vi er nedslåede og forfærdede - når vi måske går i et mørke, og har mistet troen og håbet. Da skal vi minde os selv og andre om, at evangeliet ikke endte i mørket - det sluttede ikke langfredag. Nej, som ordet lød til de to disciple på vejen til Emmaus, og til kvinderne ved graven, så er Jesus opstået. Dét er budskabet, som kaster lys og glæde ind over vores liv, også ind over vores langfredags mørke. For ingen af os slipper igennem livet uden mørke stunder på den ene eller anden måde. Men bagved det mørke, der måtte tilstøde os, er lyset og sandheden. Bagved døden og sorgen ligger der en anden virkelighed og venter, en virkelighed som vi allerede nu har fået del i med Jesu Kristi opstandelse.

Vi lærer aldrig helt at forstå dybden af opstandelsen. Den skal vi heller ikke gruble for meget over, men derimod holde fast i det ene væsentlige: at vi er holdt fast af vor Herre - hans hænder falder vi ikke ud af. Heller ikke når vores tid engang rinder ud; så er det Herren selv, der venter og kalder på os. På samme måde som han jo kaldte os ud af ingenting, og gav os livet og hinanden.

Glædelig Påske          Hilsen Inge Klarlund Bach

 

Præsentation 2018

Det er en stor glæde for mig, at kunne repræsentere mig som Brørups nye sognepræst. Jeg er 55 år og gift med sognepræst i Skodborg, Kim Bach. Sammen har vi 4 drenge i alderen 14-22 år. Jeg har været præst mange forskellige steder, siden jeg blev ordineret i 1993 i Århus Domkirke.

Jeg befinder mig rigtig godt i Brørup, så jeg glæder mig til at møde byens borgere, og jeg glæder mig til samarbejdet med menighedsrådet, kollegaer og de ansatte ved kirkerne - med henblik på at Johanneskirken og Brørup gl. kirke fortsat må være en givende og naturlig del af Brørup-borgernes liv.

Jeg bliver boende i Skodborg, men vil være at træffe i præstekontoret, Østergade 21.

Venlig hilsen
Inge Klarlund Bach

Bistandspræst - Konstitueret sognepræst

Sidsel Keibel Blom

Tlf. 21 46 78 31

sikb@km.dk

Træffetid: mandag – torsdag efter aftale

Konstitueret sognepræst Sidsel Keibel Blom er ansat som vikar for Helle Nørby Jensen.
Vi byder hermed Sidsel Keibel Blom velkommen som bistandspræst i Brørup Sogn.

Sitemap-ikon

Kontaktinfo
Ansatte

Præsterne
Kirkebil
 
Det sker
Arrangementer
Syng for livet
Babysalmesang
Plejehjemsgudstj
Kor
Kor i Brørup
 
Fra vugge til grav
Fødsel og barnedåb
Medlem af folkekirken
Vielse
Dødsfald
Konfirmand
Minikonfirmand
Tilmeldingsskema
Konfirmation
sdatoer
Fotos
 
Kirkerne
Adresser og fotos
Sognegrænsen
Brørup gl kirkes historie
Johanneskirkens historie
Kirkegårdene
Takstblad-broerup
Vedtægter Brørup gl. Kirke
Vedtægter  Johannes Kirken
Find gravstedet
Granpynt Brørup Kirke
Granpynt Johs. kirken
Menighedsråd
Brørup menighedsråd
Menighedsråds referater
 
Andet
Galleri
Links
© Webdesign: BS